כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

עורך דין יורם ברוך – נוטריון

LAW5555@GMAIL.COM

9706

עורך דין יורם ברוך – נוטריון

מעל עשרים שנות ניסיון כעו"ד בתחום האזרחי והמסחרי משמש כנוטריון משנת 2014.

שירותי נוטריון כוללים : אימות חתימה, ייפוי כוח נוטריונים לבנקים וחברות משכנות, עריכה והפקדה צוואות נוטריוניות, עריכה ואימות הסכמי ממון, תרגום נוטריוני מאנגלית, שירותי אפוסטיל.

Over twenty years of experience as a civil and commercial attorney has served as a notary since 2014. Notary services include: signature verification, notarized power of attorney for banks and mortgage companies, drafting and depositing notarized wills, drafting and verifying financial agreements, notarized translation from English, apostille services.
Более двадцати лет опыта работы адвокатом в гражданской и коммерческой сфере, работает нотариусом с 2014 года. Нотариальные услуги включают: проверку подписи, нотариально заверенную доверенность для банков и ипотечных компаний, составление и сдачу нотариальных завещаний, составление и проверку финансовых договоров, нотариально заверенный перевод с английского языка, услуги апостиля.

השאירו הודעה וכבר נתקשר אליכם

כתוב את הכותרת כאן

כתוב את הכותרת כאן

עורך דין יורם ברוך – נוטריון